Regulamin

Aktualna treœć regulaminu oraz formularze dla użytkowników toru sš dostępne w formie plików do pobrania.


Pliki do pobrania:


Regulamin Toru Kartingowego ZYGZAK (aktualizacja dn. 1-01-2021r.)
Plik do pobrania:

 

Oœwiadczenie pełnoletniego użytkownika toru ZYGZAK oraz (opcjonalnie) zgoda na przejazd osoby niepoełnoletniej
Plik do pobrania:

 

Oœwiadczenie o przystšpieniu do programu ZYGZAK+
Plik do pobrania: